Đầu tư

Đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong (MEKONG CORP) đã và đang nâng cao năng lực quản lý điều hành cũng như để chuyên nghiệp hóa cao những lĩnh vực mà mình hoạt động.

Vì thế những kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực xây dựng như công nghệ xây dựng, quy trình thi công, quản lý chất lượng, vật liệu hoàn thiện … đã trở thành nguồn vốn và tài sản giá trị giúp cho MEKONG CORP trong quá trình triển khai và thực hiện Dự án mà MEKONG CORP làm chủ đầu tư điều hành, quản lý dự án một cách hiệu quả, chất lượng và tiết kiệm chi phí. Từ đó, giúp cho MEKONG CORP có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao.

Liên quan

Dịch vụ

Quảng cáo biển ốp tường là một trong những hình thức quảng cáo ngoài trời truyền thống. Đến nay nó vẫn được các doanh nghiệp chọn lựa để quảng cáo

Thương mại

Hoạt động thương mại của công ty tập trung chủ yếu về lĩnh vực đầu tư, khai thác quản lý chợ. Hiện tại, MEKONG CORP đang thực hiện khai thác

Xây dựng

Từ khi thành lập đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong đã từng tham gia thi công nhiều công trình lớn có

Đầu tư

Đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong (MEKONG CORP) đã và đang nâng cao năng lực quản lý điều